پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
تاریخ : سه شنبه 16 دي 1393     |     کد : 14

بسته جدید خدمات بهداشت دهان و دندان برای پزشک خانواده

....

بسته جدید خدمات بهداشت دهان و دندان که در جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده استان به تصویب رسیده است جهت اجرا به شبکه ها ابلاغ شد.

 

باستناد بند"ب ماده 4 "تفاهم نامه بیمه روستایی وپزشک خانواده و ماده 61 دستورالعمل اجرایی آن در خصوص خدمات سلامت دهان ودندان گروههای هدف ، بسته خدمتی سلامت دهان ودندان دربرنامه بیمه روستایی وپزشک خانواده جهت اقدام لازم به شبکه ها  ارسال گردید .