پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
تاریخ : سه شنبه 16 دي 1393     |     کد : 13

پایش مراکز بهداشتی و درمانی مجری برنامه پزشک خانواده

...

پایش مراکز بهداشتی و درمانی مجری برنامه پزشک خانواده استان از مهر ماه بصورت مشترک توسط کارشناسان اداره بیمه سلامت استان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان انجام می گیرد.

 

با توجه به مفاد دستور العمل اجرای برنامه پزشک خانواده نسخه 15 و تصمیم ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده استان در تاریخ 1/7/93  پایش مراکز بهداشتی و درمانی مجری برنامه پزشک خانواده استان از مهر ماه بصورت مشترک توسط کارشناسان اداره بیمه سلامت استان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان انجام می گیرد.